Referenties

Dit overzicht van recent uitgevoerde opdrachten geeft een goed beeld van het type bijeenkomsten en de diversiteit aan onderwerpen. Vraag gerust naar referenties.

 • Annual conference ITEM Brussels.
 • Block Chain in de Food& Agri Industry i.s.m. LLTB en Liof.
 • Innovation across borders EUreka Brussels
 • WIRE Congresvoorzitter 3-daags Innsbruck.
 • Openings conferentie Dutch Technology week.
 • Jaarconferentie Coöperatie Topigs.
 • Opening Dutch Agri Food Week Societeit de Witte Den Haag met o.a. minister Carola Schouten.
 • Presentatie bekendmaking Michelin Sterren Delamar Theater Amsterdam.
 • Burgertop Limburg.
 • Gespreksleider bijeenkomst Kansrijke Start met o.a. minister Hugo de Jonge.
 • Opening eerste @ease Maastricht.
 • Moderator Brainport Development Kastelenoverleg
 • Presentatietrainer/sprekerscoach leden van directie, bestuurders, HR-managers, communicatiemedewerkers van diverse bedrijven.
 • Gespreksleider van bijeenkomsten uit de Zuylenreeks over dood en rouwverwerking met o.a. Antoine Bodar.
 • Moderator European Urban Air Mobility Conference.
 • Gespreksleider Armoedeconferentie.
 • Sprekerscoach studenten verschillende universiteiten, o.a. UM, WUR, TU/e.
 • Diverse bijeenkomsten Positieve Gezondheid.
 • Gespreksleider strategische sessies in opdracht van woningcorporaties, zorginstellingen en het primair onderwijs.
 • Gespreksleider diverse bijeenkomsten Den Bosch Data Week.
 • Event t.g.v. ingebruikname nieuwe faciliteiten GreenEx BASF met o.a. staatssecretaris Raymond Knops.
 • Moderator presentation Michelin Guide 2019 Belgium and Luxemburg.
 • Gespreksleider van ‘’het Gesprek’’ nationale accountants dag 2018 RAI Amsterdam.
 • Moderator high level meeting Interreg-EMR
 • Moderator forum International Floriculture Trade Fair.
 • Gespreksleider arbeidsmarkt ontwikkelingen ROA SER.
 • Diverse bijeenkomsten met burgers, gemeenten, Rijkswaterstaat en energieleveranciers over het plaatsen van windmolens.

 

Simone van Trier Presentaties 
Dat spreekt.
St. Hubertuslaan 43, 6212 BH Maastricht
T +31 (0)43 325 93 77
M+31 (06) 53 28 20 93
vantrier@datspreekt.nl

twitter_40pxlinkedin_40pxyoutube_40px