Referenties

Dit overzicht van recent uitgevoerde opdrachten geeft een goed beeld van het type bijeenkomsten en de diversiteit aan onderwerpen. Vraag gerust naar referenties.

 • Moderator diverse fysieke bijeenkomsten en online talkshows in opdracht van ministerie VWS en Gemeenten over Kansrijke Start, Jeugdzorg, Trendbreuk, Preventieakkoord, GIDS Gemeenten
 • Launch new strategy TNO
 • Annual revelation new selection Michelin Guide Netherlands, Belgium, Luxembourg
 • Presentator talkshows over Veiligheidsregio’s en toekomst Ambulancezorg
 • Moderator of various (final) meetings Interreg
 • Moderator diverse bijeenkomsten over opwekking duurzame energie en circulaire economie
 • Talkshow collaborative approach in polymer research and innovation and the role of digital enabling technologies
 • Live stream UN Food Systems Summit 2021 commissioned by DSM Netherlands
 • Moderator live stream bijeenkomst voor Greenports Nederland over het Tuinbouwakkoord en de invloed van COVID-19 op de sector
 • Presentator Brainport Development ‘’Groene chemie, nieuwe economie’’ Hybride event, live stream en studiogasten
 • Interactieve update over de lessons learned Positieve ”Gezondheid met Machteld Huber
 • Interviewreeks over het thema mensenhandel met o.a. slachtoffers, ouders en de nationaal coördinator mensenhandel
 • Moderator bijeenkomst Register Belastingadviseurs
 • Moderator hybride event AI in kader van Den Bosch Data Week
 • Serie interactieve talkshows over het ‘’nieuwe werken’’ in opdracht Brabant Mobiliteits Netwerk
 • Gespreksleider diverse fysieke en online bijeenkomsten over de toekomst van dierlijke voedselproductie
 • Diverse bijeenkomsten in kader van de gesloten Regiodeals in Zeeland en Limburg
 • Moderator European Business Summit Brussels
 • Gemeentelijke ‘’herindelings’’ ontmoetingen met raden en colleges
 • Gespreksleider bijeenkomst met zorgprofessionals over (on)veiligheid op het werk
 • Presentatietrainer/sprekerscoach leden van directie, bestuurders, HR-managers, communicatiemedewerkers van diverse bedrijven. Individueel en in groepsverband.
 • Gespreksleider van bijeenkomsten uit de Zuylenreeks over dood en rouwverwerking met o.a. Fokke Obbema, Antoine Bodar
 • …………………………………….

 

Simone van Trier Presentaties 
Dat spreekt.
St. Hubertuslaan 43, 6212 BH Maastricht
T +31 (0)43 325 93 77
M+31 (06) 53 28 20 93
vantrier@datspreekt.nl

twitter_40pxlinkedin_40pxyoutube_40px