Referenties

Dit overzicht van recent uitgevoerde opdrachten geeft een goed beeld van het type bijeenkomsten en de diversiteit aan onderwerpen. Vraag gerust naar referenties.

 • Moderator live stream bijeenkomst voor Greenports Nederland over het Tuinbouwakkoord en de invloed van COVID-19 op de sector.
 • Presentator Brainport Development ‘’Groene chemie, nieuwe economie’’ Hybride event, live stream en studiogasten.
 • Gespreksleider interactieve live stream bijeenkomst nieuwe inkoopstrategie Jeugdhulp.
 • Gespreksleider van zowel debat als dialoog tussen overheid en burger over komst windmolens.
 • Online Jaarconferentie 2020 Coöperatie Topigs.
 • Dagvoorzitter, in opdracht van het ministerie VWS, diverse bijeenkomsten ‘Kansrijke Start’.
 • Moderator NBA Accountantsdag Rotterdam.
 • Discussieleider gesprekken over diverse thema’s zoals levenseinde en homoseksualiteit met vertegenwoordigers religies (o.a. Imams, Dominees, Priesters) en breed publiek.
 • Host diner Michelin Bib Gourmand et Michelin (3) *** avec chef Peter Goossens Belgique.
 • Gesprek Wet kwaliteitsborging in opdracht van Probitumen.
 • European Public Sector Award ceremony.
 • Floriforum panel Customer Dynamics with forward thinking industry peers.
 • Moderator Den Bosch Data Week.
 • Dagvoorzitter diverse bijeenkomsten Trendbreuk Zuid Limburg.
 • AgriFood Capital Talent voor energietransitie.
 • Diverse bijeenkomsten Brussel en Nederland Interreg V en VI.
 • Discussion wit Ron Purser, author of McMindfulness.
 • ‘rake klappen’ gesprek met Ben Mandemakers en Eric Berkhof.
 • Stakeholders meeting Chemelot InSciTe.
 • Openings gesprek ‘lekker eten voor iedereen’ over de toekomst van de dierlijke voedselproductie.
 • Gespreksleider gesprek jonge ondernemers met minister van Landbouw Carola Schouten.
 • Moderator European Business Summit Brussels.
 • Dagvoorzitter ‘’Dag voor de jeugd’’ over de resultaten van de decentralisatie jeugdzorg.
 • Gemeentelijke ‘’herindelings’’ ontmoetingen met raden en colleges.
 • Presentatie bekendmaking Michelin Sterren Delamar Theater Amsterdam.
 • Gespreksleider bijeenkomst met zorgprofessionals over (on)veiligheid op het werk.
 • Presentatietrainer/sprekerscoach leden van directie, bestuurders, HR-managers, communicatiemedewerkers van diverse bedrijven.
 • Gespreksleider van bijeenkomsten uit de Zuylenreeks over dood en rouwverwerking met o.a. Fokke Obbema en Antoine Bodar.
 • Gespreksleider strategische sessies in opdracht van woningcorporaties, zorginstellingen en het primair onderwijs.
 • Moderator high level meeting Interreg-EMR.
 • Stadsgesprek met burgemeester Penn-te Strake in opdracht van Sphinx Debat.
 • …………………………………….

Simone van Trier Presentaties 
Dat spreekt.
St. Hubertuslaan 43, 6212 BH Maastricht
T +31 (0)43 325 93 77
M+31 (06) 53 28 20 93
vantrier@datspreekt.nl

twitter_40pxlinkedin_40pxyoutube_40px